આરએસબીવાય પોર્ટલ

મારા મંતવ્ય માં ......

ગુજરાતમાં આરએસબીવાય યોજના?
શ્રેષ્ઠ
સારી
સરેરાશ
નબળી

 

ગુજરાત માં આરએસબીવાય કુટુંબ માં આપનું સ્વાગત છે

 

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય, ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય બીમા યોજના (આરએસબીવાય)ની જાહેરાત ગરીબી રેખા નીચે જીવતા (બીપીએલ) કુટુંબને આરોગ્ય વીમો પુરુ પાડવા માટે કરવામાં આવેલ છે.


આરએસબીવાયનો હેતુ છે બીપીએલ કુટુંબોને આરોગ્યની સમસ્યાઓ કે જેના કારણે હોસ્પિટલમાં ભરતી થવુ પડે અને તેનાથી ઊભા થતા નાણાંકીય દેવા સામે રક્ષણ આપવાનો.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Helpline Number
ફરિયાદ પત્રક
નામ :
ઇમેઇલ :
મોબાઇલ :
ની વિરુદ્ધ ફરિયાદ :
જિલ્લો :
ટિપ્પણી :